Życie ze stomią

Słowo „stomia” pochodzi z języka greckiego i oznacza „otwarcie do ciała”. Może to również oznaczać „usta”.

Każdego roku tysiące osób przechodzą operację wyłonienia stomii. Dla niektórych ten zabieg jest procedurą ratującą życie. Dla innych operacja jest wynikiem choroby jelit, wypadku lub wady wrodzonej.

W ostatnich latach procedury chirurgiczne uległy znacznej poprawie, a wiele operacji stomijnych ma teraz charakter tymczasowy, a nie stały.

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie niezawodnego sprzętu stomijnego, ale także udostępnienie szerokiego wyboru broszur edukacyjnych, które podejmują temat życia ze stomią, właściwej pielęgnacji, budowania relacji z bliskimi w nowej rzeczywistości. Materiały informacyjne są skierowane nie tylko do pacjentów ze stomią, ale również do ich rodzin, bliskich, przyjaciół. 

Wyłonienie stomii – tymczasowe lub na stałe – jest dużą zmianą w życiu człowieka. Niektórych osobom może to zająć dużo czasu i dostosowania. Inne mogą się szybciej dostosowywać. Nie ma właściwej drogi ani niewłaściwej drogi. Sposób, w jaki sobie z tym poradzisz, zależy od twojej sytuacji, a informacje i wsparcie, których będziesz potrzebować, najprawdopodobniej będą się różnić od potrzeb. Będzie również różnić się w zależności od fazy procesu adaptacji.

Co to jest stomia

Dowiedz się jakie są rodzaje stomii: kolostomii, ileostomii lub urostomii.

Przed operacją

Przydatne informacje i fakty na temat okresu przed operacją stomii.

Hospitalizacja i rekonwalescencja

Jakich zmian w życiu codziennym można oczekiwać po operacji.

Produkty

STRONA W OPRACOWANIU Zapraszamy 2 października 2023r

STRONA W OPRACOWANIU Zapraszamy 2 października 2023r  

Projekt i wykonanie: SINTE Technologie IT